The tenth edition of the festival Sound of Stockholm will be presented 19-23 November 2019. Artists, tickets, venues and information for volunteers will be released in the upcoming weeks, so stay tuned!


 

Festival Sound of Stockholm’s tionde upplaga kommer att presenteras 19-23 november 2019. Artister, biljetter, konsertlokaler och information för volontärer kommer att släppas under kommande veckor, så håll ögonen öppna!