Prog- ram

tgil_600x400

SOS ALL-YEAR #2 2015

6 och 7 mars kl 17.00

Tiden går inte längre – Fylkingen

Drånkvartetten är Bruno Andersen, Fredrik Bergström Johannes Geworkian-Hellman och Harald Pettersson.

SOS ALL-YEAR #1 2015

Lördag 7 februari kl 20.00

Kapellet, Olivecronas väg 20-22

We are eager to present dates for the Sound of Stockholm Festival 2015… We will let you know as soon as possible!

4/11 Tuesday 4/11 Tisdag

We are eager to present dates for the Sound of Stockholm Festival 2015… We will let you know as soon as possible!

5/11 Wednesday 5/11 Onsdag

6/11 Thursday 6/11 Torsdag

7/11 Friday 7/11 Fredag

8/11 Saturday 8/11 Lördag

Tick- ets

Bilj- etter

YEAR AROUND 2015

Those of you who bought the Festival Pass 2014 are given six concerts for free, hosted by our six organizations between February 7th and November 5th. First date is Feb 7th hosted by SEKT and second free concert is hosted by FYLKINGEN March 6th and 7th “tiden går inte längre” by Patric Simmerud and others. Show your Festival ticket/bracelet or receipt from Sound of Stockholm 2014 and we will let you in for free. (Some of you are already on our list – you know who you are!). Most welcome!

In- fo

Locations

Most of the activities will be held in Kulturhuset Stadsteater, and some in Audiorama and Fylkingen.

Find the locations on Google Maps: Kulturhuset, Audiorama, and Fylkingen.

Summary

Sound of Stockholm is a new music and sound art festival.

Program

Download program 2014 as PDF here.

Press

You can find 2015 & 2014 pressreleases SOS here.
Find all our press images from SOS2014 here (all photos by Heiko Purnhagen).

FAQ

Download and read PDF with frequently asked questions and answers here

Previous Years

Archive

Social Media

News

2015-02-19

Kulturrådets senaste beslut att tilldela Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK) 700 000:- i arrangörsbidrag 2015 kan tyckas vara en ansenlig summa. Det hade det varit om inte en oerhört viktig pusselbit i detta just har fallit bort.

RANK har under tre år parallellt med sin ordinarie verksamhet beviljats ett bidrag från Statens Musikverk för turnéprojekt och s k Artists in Motion som på ett unikt sätt har breddat och lyft nutida konstmusik i hela landet. Systematiserade och ekonomiskt effektiva turnéer har skapat en ny publik och ökat samarbetet mellan arrangörsföreningarna. Parallellt med detta har också en ambitiös workshopverksamhet fördjupat mötet mellan musiker och publik. Självklart bör detta permanentas: Dessutom menar vi att det skulle kunna tjäna som en modell för andra genrer som brottas med likartade problem.

Kulturrådets beslut blir dock slutet för detta vitala sätt att i samverkan med arrangörer sprida kvalitetsmusik. Statens Musikverk får i sin förordning från regeringen inte bevilja stöd mer än tre år. Och således har det förts samtal med Kulturrådet om en fortsättning av projektet i mer än två års tid eftersom vi tidigt såg så lovande resultat. Men trots en god vilja och ett erkännande av projektets goda verkningar blev det till slut inga medel från KUR

Projektet har också gett en hög dynamik i RANK:s medlemsföreningar. Subventionerna har inte bara gått till de utvalda grupperna utan de har friat upp medel som föreningarna kunde använda till andra musiker. Att stödet till RANKs turnéverksamhet uteblir innebär en försvagning av alla föreningars verksamhet. Detta påverkar även festivalverksamhet som Sound of Stockholm, Geiger, GAS, Kluster och de många andra festivalerna som även de är medlemmar i riksorganisationen.

När en verksamhet börjar som ett projekt och sedan visar sig fungera över all förväntan måste det finnas stödformer som kan ta vid där andra slutar. Detta gemensamma ansvar har på grund av den generella bristen på medel som är avsatta till det fria musiklivet förvandlats till ett bollande av ”problembarn” — en betydelseförskjutning som blivit till just på grund av att projekten i många fall blivit exceptionellt lyckade — mellan SMV, KUR, Konstnärsnämnden, Kulturbryggan och andra tänkbara finansieringskällor till det fria oberoende musiklivet.

En projektifiering, som också skapar en osund konkurrens mellan kollegor, genrer, konsertformer och som i slutändan bara leder till en jakt på nya beskrivningar av gamla idéer. Detta är det icke konstruktiva resultatet av bristen på långsiktiga finansieringsstrukturer.

Ett tydligt initiativ med syfte att skapa något bestående skulle på allvar kunna avhjälpa de väldokumenterade problem som olika delar inom det fria musiklivet kämpas med. Om vi inte lyckas lösa hitta en fungerande lösning på dessa problem kommer både musiken och publiken att försvinna. Detta menar vi går helt på tvärs mot de kulturpolitiska målen. Vi begär därför att Kulturrådet skall ompröva sitt beslut och i dialog med övriga stödgivare och RANK hitta en långsiktig lösning, samtidigt som regeringen tillgodoser behovet av att öka de medel som Kulturrådet fördelar!

Sound of Stockholm:
Audiorama
Frim
Fylkingen
Samtida Musik
Klubb SEKT
Studio 53
(…)

2015-02-05

Sound of Stockholm updated their cover photo. (…)

Read more news on our Facebook page

Organization

The non-profit organization Sound of Stockholm is made up of six member organizations:

The board

 • Susanne Skog, president
 • Catharina Backman
 • George Kentros
 • Karin Starre
 • Mattias Petersson

Production coordination

 • Susanne Skog
 • Karin Starre

Technical coordination

 • Marcus Wrangö
 • Mats Erlandsson
 • Mattias Petersson

Programming group

 • Mats Erlandsson
 • Magnus Bunnskog
 • Mattias Petersson
 • Jörgen Pettersson
 • Catharina Backman/Pontus Langendorf
 • Katt Hernandez/Anton Svanberg

Artist & volunteer coordination

 • Sol Andersson
 • Karin Starre

Press & marketing

 • Annica Sandh, coordinator
 • Magnus Bunnskog
 • Maja Adolphson, press and PR

Festival program magazine

 • Magnus Bunnskog, editor

Graphic design & identity

Website

 • Ritator, art direction (ritator.com)
 • Magnus Bunnskog, editor
 • Marcus Wrangö, maintenance

In collaboration with

Con- tact

Kon- takt

Newsletter

Nyhetsbrev

Write to us

Skriv till oss