Jeppe Just Instituttet - Sound of Stockholm 2018

Jeppe Just Instituttet is based in Copenhagen and consists of Matias Seibæk, David Hildebrandt and Jeppe Just Christensen. The group mingles singable melodies, lullabies and drunkard songs and perform their songs on various homemade instruments: harmonica, musical saw, vintage organ, guitar, ironmongery and home crafted hardware, to mention a few.

The music draws references from childhood surroundings, such as playgrounds and garden parties, and contains strong elements of nostalgia and sentimentality. With a love for musical junk aesthetics and metallic energy output, mixed with barrel organ and 1970-80s synth, the band’s musical preferences include unintentional theatre, musical mismatch and breakdown.

The trio has played at festivals such as Spor, Wunderground, Ultima and regularly perform at galleries, bars and bodegas in Denmark and abroad. Their collaboration with SCENATET ensemble resulted in their much praised debut album Songs & Movements, released in 2015 on the label DaCapo. In 2018 they premiered One Song in Three Movements together with soloists and the Copenhagen Philharmonic Orchestra, conducted by Kristjan Järvi.

BUY TICKETS HERE!

Date: 24 November (Saturday), 16:00
Location: Fylkingen (Torkel Knutssonsgatan 2)

>> Website
>> Facebook
>> DaCapo Records
>> Soundcloud


Jeppe Just Instituttet är baserade i Köpenhamn och består av Matias Seibæk, David Hildebrandt och Jeppe Just Christensen. Deras musik är ett hopkok av trallvänliga melodier, vaggsånger och dryckesvisor och framförs på olika hemmagjorda instrument. Som exempel kan nämnas munspel, såg, gitarr, antika orglar, järnvaror och hemmabyggd hårdvara.

Sångerna för tankarna till barndomens miljöer såsom lekplatser och trädgårdsfester, och innehåller starka inslag av nostalgi och sentimentalitet. Med en förkärlek till musikalisk skräpestetik och metallisk energiproduktion, blandar gruppen gammaldags vevorgel med 1970-80s synth, och skapar ett uttryck där oavsiktlig teater, musikalisk mismatch och kaos står i centrum.

Gruppen framträtt på festivaler såsom Spor, Wunderground and Ultima och spelar regelbundet på gallerier, barer och bodegor i Danmark och utomlands. Deras samarbete med ensemblen SCENATET resulterade i det hyllade debutalbumet Songs & Movements, som släpptes 2015 på skivbolaget DaCapo. 2018 urupförde One Song in Three Movements tillsammans med solister och Köpenhamns symfoniorkester, under ledning av Kristjan Järvi.