Konstmusiksystrar - Stoscha - Sound of Stockholm 2018

Konstmusiksystrar (Sisters in Art Music) is a network for non-male composers and sound-based artists. It was founded in 2014 and currently has 135 members. The members of Konstmusiksystrar are active in fields such as art music, sound art, electroacoustic and electronic music.

The record label Stoscha started in 2017 and releases electronic music with an experimental approach. The word Stoscha is a rather obscure word from the Swedish dialect “jämtska”. It is mainly used to describe teenage girls in a disparaging way. By taking this name the founders of Stoscha, Kristina Sundin (Stockholm, Sweden) and Anna Hjalmarsson (Frankfurt am Main, Germany) reclaim the word and simultaneously hint to their motivation of starting the label.

Konstmusiksystrar and Stoscha will together present the sound installation Listening Station in which submitted sound works from the members of Konstmusiksystrar are played. The selection of works will be curated by Stoscha.

We welcome submissions of sound works until 1 November.
Those who are not yet members of Konstmusiksystrar can easily sign up here.

Read the detailed call for works here!

Konstmusiksystrar
>> Website
>> Soundcloud
>> Facebook

Stoscha
>> Website
>> Soundcloud
>> Facebook


Konstmusiksystrar är ett nätverk för kompositörer och ljudkonstnärer som definierar sig som icke-män. Nätverket grundades 2014 och har idag 135 medlemmar. Medlemmar är t ex aktiva inom genrerna konstmusik, ljudkonst, elektroakustisk och/eller experimentell musik.

Skivbolaget Stoscha grundades år 2017 och ger ut elektronisk musik med en experimentell angreppsvinkel. Risktagande och osäkerhet är viktiga delar i formandet av nya uttryck, och genomsyrar Stoschas utgivning. Stoscha är Jämtska och är ett ord för tjej, oftast använt på ett förminskande sätt. Bolagets grundare Kristina Sundin (Stockholm, Sverige) och Anna Hjalmarsson (Frankfurt am Main, Tyskland) vill med namnet återta ordet Stoscha som sitt eget, kanske är det även en hint om de motiv som låg till grund för att Stoscha startades.

Tillsammans kommer Konstmusiksystrar och Stoscha att skapa ljudinstallationen Listening Station där ett antal ljudverk från Konstmusiksystrars medlemmar spelas. Stoscha kommer att göra ett urval av de inskickade verken.

Vi tar gärna emot bidrag av ljudverk fram till 1 November.
De som inte är medlemmar kan enkelt skriva upp sig här.

Länk till call for works!