Ensemble Mise-en

Ensemble Mise-en är ett nutida musikkollektiv baserade i New York. Med sina konserter vill de ge en upplevelse som är mångkulturell, intellektuellt stimulerande och samtidigt estetiskt tilltalande för en bred publik.

På festivalen framför ensemblen programmet Connections: Svensk Nutida Musik. Programmet ingår i en programserie som utforskar förhållandet mellan konstnärliga och kulturella grupper, som har varit åtskilda i världen – och hur medvetenheten om det kan odla unika känslomässiga vägar genom konsten.

Kelley Barnett: flöjt
Tony Park: klarinett
Mark Broschinsky: trombon
Yumi Suehiro: piano
Maya Bennardo: violin
Evan Runyon: kontrabas
Moon Young Ha: tonsättare, dirigent

Eve Beglarian: Testy Pony (2012)
Kristofer Svensson: I denna ljuva sommartid (2016)
Lars Bröndum: The Serpentine Line (2016)
Sungji Hong: Fruscio (2016) for piccolo
Mauro Godoy Villalobos: Imagen Sin Tiempo (2016)
Kui Dong: Miniature I (2002)
Fabian Svensson: Exerises in Indulgence (2016)
Amanda Feery: Those So Moral (2016) for ensemble
Eunyoung Lee: Hana IV (2015) for double bass
Henrik Denerin: matheme for double trio (2016)

Ensemble Mise-en hemsida

Connections: Svensk Nutida Musik är skapad av Martin Q. Larsson (ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare) och Moon Young Ha (konstnärlig ledare för ensemblen MISE-EN)
Med stöd av: FST, STIM, Konstnärsnämnden

×