Toncirkeln - Sound of Stockholm 2018

The artist duo Toncirkeln (Shida Shahabi and Anna Sóley Tryggvadóttir) regularly arrange workshops in which the participants are invited to build their own musical instruments. Through an improvisational way of working, the young audience get to explore the surroundings and various sounding materials. The purpose of the workshop is to introduce the participants to new forms of listening: What is music? What different things could be used to make sounds? What is beautiful and what sounds ugly? What do various the sound tell about us?

Shida Shahabi is an artist and composer based in Stockholm. She trained at the Royal Institute of Art. Since graduation she has written, arranged and performed music for various projects in the fields of theatre and music.

Anna Sóley Tryggvadóttir is a composer and sound designer based in Stockholm. She graduated from the Stockholm Academy of Dramatic Arts in 2010 and her works expand over the fields of theatre, radio, music and sound installations.

>> Website
>> Facebook
>> Shida Shahabi
>> Anna Sóley Tryggvadóttir


Konstnärsduon Toncirkeln arrangerar regelbundet workshops där deltagarna får experimentera med att bygga sina egna musikinstrument. Genom improvisation får barn och unga utforska rummet och olika material utifrån ett ljudperspektiv. Syftet med workshopen är att öppna upp för nya former av lyssnande: Vad är musik? Vad kan vi använda för att skapa musik? Vad är vackert och fult? Vad säger de olika ljuden oss?

Shida Shahabi är konstnär och kompositör baserad i Stockholm. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan och har efter sin utbildning varit verksam inom scenkonst- och musikfältet med att spela, skriva och arrangera musik.

Anna Sóley Tryggvadóttir är kompositör och ljuddesigner baserad i Stockholm. Hon gick ut från Dramatiska Institutet 2010 och har efter sin utbildning varit verksam inom scenkonst, radio, musik samt ljudinstallationer.