We live in very strange times, and the amount of cancelled events and their resulting void has given me and the rest of the Sound of Stockholm team time to reflect upon the question what Sound of Stockholm actually is. It is a music festival in the sense of being a collection of concerts, that is for sure. But it is also a music festival in the sense of being a collection of people. A collection of people that is not possible to achieve with a limit of 50 people under the same roof.

The team of Sound of Stockholm has therefore come to the conclusion that we wouldn’t be able to do the festival, the audience or the artists justice if we were to go through with the festival as planned in November 2020. Because of this, we have taken the decision to postpone the festival to March 11-14 2021.

We are of course very sorry for having to take this decision, but we are also very much hopeful for the future and how this year’s festival will take shape. This year has meant a great number of unexpected challenges, and we are looking forward to tackling them together, albeit in a postponed festival.

We hope to see you all in march!

Mattias Hållsten,
Chairperson, Sound of Stockholm


Vi lever i en väldigt märklig tid just nu, och mängden inställda evenemang och deras följande tomrum har gett mig och resten av Sound of Stockholms team tid att reflektera över vad Sound of Stockholm faktiskt är för något. Det är en musikfestival i den mening att det är en samling konserter, visst. Men det är också en musikfestival i den mening att det är en samling människor. En samling människor som inte skulle kunna bli till med en gräns på 50 personer under samma tak.

Sound of Stockholms team har därför kommit fram till att vi inte skulle kunna göra festivalen, publiken eller våra artister rättvisa om vi genomförde festivalen som planerat i november 2020. Därför har vi beslutat om att skjuta upp festivalen till 11-14 mars 2021

Vi är förstås ledsna över att behöva skjuta upp festivalen, men vi är samtidigt hoppfulla över hur årets upplaga kommer att ta form. Detta år har inneburit en rad oväntade utmaningar, och vi ser fram emot att tackla dem, om än i en senarelagd festival.

Vi hoppas att få se er alla i mars!

Mattias Hållsten,
Ordförande, Sound of Stockholm